Úvod

Internetový obchod s rádiokomunikačnou technikou, bezdratovými prístrojmi a príslušenstvom. 

 

Radiostanice alebo inak nazývané tiež vysielačky patia mezi radiokomunikačné zariadenia ktoré umožnujú komunikáciu pomocou šírenia elektromagnetického vlnenia a to je bezdrátovým spôsobom.

Na rozdiel od mobilních telefonov niesu závislé na sieti prevádzačov ktoré maju za úlohu zosilovat vysielaný signál. Dosahy sú samozrejmě menšie, avšak nieje nutné platit žiadne poplatky (PMR,CB).

 

 

Copyright 2015 - 2017 © vysielacky